راهنمای استفاده از سامانه صدور کارت

فقط اعداد شماره اهدا را وارد نمایید و نیازی به وارد کردن دو حرف اول V= نمی باشد

شماره ملی را بدون علامت خط تیره - وارد نمایید

بعد از وارد کردن هر سه مقدار ، گزینه جستجو را کلیک نمایید

شرکت سامان داده سلامت